Izolační skla mohou vlivem špatného skladování a manipulace prasknout. Takovéto prasknutí ovšem není důvodem k reklamaci. Aby se předešlo k případným škodám je potřeba se řídit pravidly.

ZÁSADY PŘI MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ IZOLAČNÍCH SKEL

Izolační sklo musí být skladováno v suchém, krytém prostředí, chráněno před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením.

Přeprava izolačních skel se provádí na vratných kovových paletách. Izolační skla se nesmějí skladovat ve stavu určeném k přepravě. To znamená upnuté zajišťovací páskou. Po sejmutí izolačních skel z přepravní palety se skladují vždy na hraně kolmo k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. Jednotlivá skla jsou proložena, například korkem. Maximální počet kusů, které lze opírat v jedné řadě za sebou, je 20 ks (u plochy do 1m2), respektive 10 ks (u plochy nad 1m2).Při manipulaci se skly a při přepravě je třeba dbát na to, aby mezi skly nedocházelo ke vzájemnému dotyku a zejména aby nedocházelo k nárazům na hrany skel.

Dvojskla s drátosklem je třeba skladovat samostatně po jednotlivých kusech, aby nedocházelo k přehřátí skel a k velké akumulaci tepla ve sklech. Vlivem toho dochází k pnutí, které může způsobit lom skla případně poškození.Taktéž je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, dokut tato skla nejsou zabudována.

Pokud stojí dvě nebo více tabulí izolačních skel za sebou, je nutné je chránit zakrytím před vlivem slunečního záření. Mohlo by dojít k tepelnému namáhání a prasknutí ( nebezpečí hrozí zvlášť u probarvených, ornamentních skel a skel s Low-e vrstvou )

Při dlouhodobém skladování (1 týden a více) je třeba chránit sklo před světlem. Tmely používané při výrobě totiž vlivem slunce mění své vlastnosti. Tabule musí být dále chráněny proti vlhkosti.

Izolační skla by měla být odborně osazena a podložena, a to dle norem pro zasklívání jednotlivých typů profilových systémů.

Také je nutno zohlednit vnější podmínky, které mají silný vliv na životnost izolačního dvojskla – izolační sklo musí být minimálně 30 cm od zdroje tepla, u pomalovaných nebo polepených skel rovněž hrozí riziko lomu skla z důvodu teplotních rozdílů, atd.

Co nelze reklamovat
Obchodní podmínky