Izolační skla jsou výrobky určené pro zasklívání plastových i dřevěných oken. Dále hliníkových konstrukcí a moderních fasádních systémů. Využívá se různých druhů skel z pohledu bezpečnosti, sluneční a tepelné energie či zvukové izolace.

Izolační dvojsklo se skládá ze dvou tabulí skla, které jsou oddělené distančním rámečkem, běžně od 6 mm do 24 mm. Standardní síla rámečku je uvažována 16 mm. Jak samotná skla tak i rámečky mohou být různého typu. Od hliníkového, anticorového po plastový. Sklo obyčejné dnes stále častěji nahrazuje typ skla s tenkou vrstvou pokovení. Takovéto sklo spolu s plynovou náplní vnitřního prostoru mezi skly umožňuje dosáhnout vysoce kvalitního zasklení s důrazem na co nejnižší tepelné ztráty

Parametry izolačních skel

Tepelná izolace

Úspory energií jsou dnes důležitější než kdy jindy. Mimo samotné úspory nákladů na vytápění jde o ochranu životního prostředí. Izolační skla SANCO vycházejí vstříc oběma aspektům. Díky vysoce účinným funkčním vrstvám v kombinaci s plněním speciálními plyny je značně omezen únik tepla.

SANCO Plus® EN
SANCO Plus® EN2
SANCO Plus® ZERO
SANCO Plus® TRIII
SANCO Plus® FREE VISION T

Zvuková izolace

Hluk je nepřeslechnutelný problém současnosti. Následkem zvýšeného hlukového zatížení jsou často tělesné a duševní problémy. Tento problém lze řešit použitím protihlukových izolačních skel SANCO Phon jako „protihlukovou zeď“, která zřetelně omezuje přenos rušivých zvuků.

Trápí Vás hluk okolí?
SANCO Phon®

Izolace proti slunci

Velkoplošné prosklené fasády otevírají budovy světu. Světlo prochází prostorem. Současně ale přichází téma přehřívání vnitřních prostor dopadajícím slunečním zářením. Izolační skla s ochranou proti slunci SANCO Sun přebírají ústřední úlohu při omezování prostupu tepelného záření na minimum a přitom nabízejí nejvyšší prostup světla.

SANCO Sun® COMBI
SANCO Sun® T

Bezpečnostní sklo

SANCO Safe – účinná ochrana před prolomením a poraněním v soukromí i v pracovním prostředí. Bezpečnostní skla SANCO Safe chrání nejen proti vniknutí, ale splňují stavebně-technické požadavky na nadhlavové zasklení a ochranu před propadnutím v obytných domech, zimních zahradách a veřejných prostorách.

Za sklem bezpečně…
SANCO Safe® Proti prolomení
SANCO Safe® Proti průstřelu

Ornamentní skla

Certifikáty

Certifikace

Prohlášení o shodě